ارتباط با ما

سنندج - میدان بسیج - پایینتر از دادگستری - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان ، کدپستی: 6616476961

ایمیل : kordestan@bonyadmaskan.ir

تلفن : 33230155 - 33235003 (087)

دورنگار : 33231605 (087)